Pàgina principal

Illa Edicions

Illa Edicions és una editorial nova que té per objectiu divulgar la història i la cultura de les Illes Balears i ho vol fer d’una manera senzilla i diferent, que sigui capaç d’arribar a qualsevol persona interessada en el tema. Volem aportar frescor i noves mirades que defugen de la història més tradicional.

Després d'haver estudiat el panorama editorial ens hem adonat del buit existent en segons quines matèries de la història i les humanitats. És per això que pretenem aportar coneixement en diversos camps manco treballats com puguin ser l’arqueologia, el patrimoni, la biografia històrica, la història més divulgativa, etc. I ho farem amb el màxim rigor històric i la major serietat.

 

Presentacions