Pàgina principal

Illa Edicions

Illa Edicions és una editorial nova que té per objectiu divulgar la història i la cultura de les Illes Balears i ho vol fer d’una manera senzilla i diferent, que sigui capaç d’arribar a qualsevol persona interessada en el tema. Volem aportar frescor i noves mirades que defugen de la història més tradicional.

Després d'haver estudiat el panorama editorial ens hem adonat del buit existent en segons quines matèries de la història i les humanitats. És per això que pretenem aportar coneixement en diversos camps manco treballats com puguin ser l’arqueologia, el patrimoni, la biografia històrica, la història més divulgativa, etc. I ho farem amb el màxim rigor històric i la major serietat.

 

Presentacions

Ramon Llull. El viatger de la paraula, de Maribel Ripoll Perelló.

-FIRA DEL LLIBRE: 3 de maig a les 18h. Participació a "Hora Lul·lina".

-17 de juny. Presentació del llibre a Canet de Mar.

Sanç I. El rei pragmàtic, de Jordi Maíz i Lluís Tudela.

-FIRA DEL LLIBRE: 2 de maig a les 17h. Presentació del llibre a càrrec dels autors.

Llibre de les bèsties, de Ramon Llull, adaptació a lectura fàcil.

-FIRA DEL LLIBRE: 2 de maig a les 18h. Presentació del llibre.