Gabriel Alomar. Pedagog, publicista, escriptor, poeta i polític

Autors: Catalina Moner Mora i Jordi Pons Bosch
Any: 2017
Col·lecció: Protagonistes
Pàgines: 168
ISBN: 978-84-944558-9-6

La figura de Gabriel Alomar ha estat qualificada per alguns historiadors com una de les més suggestives i interessants de la nostra història. Aquesta obra que teniu a les mans refresca allò que sabem; enriqueix, corregeix i matisa alguns dels coneixements que ja teníem; però sobretot ofereix una imatge unitària del personatge; entra en el gènere de la biografia sense timidesa, sense temor i sense aquella necessitat de mitificar la trajectòria humana del biografiat.

És una obra que ajuda a recórrer el trajecte que ell mateix va fer i a rellegir els continguts del seu pensament i les seves propostes polítiques -de caràcter socialista, catalanista i laic- i a compartir les seves quimeres com assagista i com a creador. Ens trobem amb un mallorquí que volia una societat progressista i avançada, que volia modernitzar la societat mallorquina. Per ell era imprescindible estrènyer lligams amb Catalunya, que considerava el marc natural de desenvolupament de Mallorca. Dins aquesta línia, Alomar va contribuir a configurar un cos ideològic sobretot com articulista a la premsa mallorquina, catalana i arreu de l’Estat espanyol.